Tillbaka till flödet

Din elfaktura förklarad

Din elfaktura består både  av fasta avgifter och rörliga avgifter som t ex volympåslag, elcertifikat osv. De rörliga avgifterna beräknas utifrån din faktiska elanvändning, det vill säga hur många kWh du förbrukar under perioden.


För att få el i hemmet behöver du teckna två avtal  – elnät och elhandel. Du kan välja vilket elhandelsbolag du vill. Elnätsbolag kan du däremot inte välja utan det baseras på var du bor. Om du väljer att teckna elhandelsavtal med samma företag som ansvarar för elnätet, får du ibland alla dina elkostnader på samma faktura.


För att hjälpa dig tolka vad som faktiskt står på din elfaktura har vi sammanställt en liten enkel guide här nedan.


Elhandel

 • Månadsavgift / Abonnemangsavgift 
  Fast avgift som oftast betalas månadsvis. Månadsavgiften varierar mellan elhandelsbolagen.

 • Spotpris
  Priset som elhandelsbolagen köper elen för på den nordiska elhandelsbörsen Nord Pool. Läs hur ett spotprisavtal fungerar.

 • Bra Miljöval
  Naturskyddsföreningens garantistämpel att den el som kommer från förnyelsebara källor även är producerad på ett ansvarsfullt sätt med minsta möjliga påverkan på miljön.

 • Påslag
  De allra flesta elhandelsbolagen lägger ett påslag per kWh som du förbrukar. Med ett påslag får elhandelsbolagen ytterligare intjäning ju mer el du använder/förbrukar, utöver den fasta avgiften som de också tar ut.

 • Elcertifikatsavgift
  Elhandelsbolagen är skyldiga att köpa in elcertifikat motsvarande sina kunders förbrukning. Detta är för att stimulera produktion av förnyelsebara energikällor. Däremot är det fritt för elhandelsbolagen att prissätta avgiften mot dig som kund som de vill. Ibland tar man högre elcert.avgift för att tjäna mer pengar på att du förbrukar mer.

 • Balansansvar
  För att elnätet ska funka och vi inte ska få strömavbrott så behöver det alltid finnas en balans i elnätet mellan hur mycket el som skickas in och hur mycket som tas ut (används). Elhandelsbolagen måste därför se till att de köper exakt så mycket el som deras kunder använder under ett visst dygn. Varken mer eller mindre. Elhandelsbolagen gör därför prognoser för varje timme och dag men det är självklart omöjligt för dem att förutse EXAKT hur mycket deras kunder kommer använda. Det behöver därför i många fall ske en justering under dagen där elhandelsbolagen antingen köper mer el vid underskott eller säljer sin el vid efterskott på en andrahandsmarknad för el. Det här är en komplex process och kräver därför en s.k. balansansvarig. En avgift för det här tas ofta ut från dig som kund. Avgiften bakas i många fall in i elcertifikatavgiften.

 • Avgift Nordpool
  Kostnad för elhandelsbolaget för att kunna handla el på Nord Pool. Avgiften bakas ofta in i elcertifikatavgiften.

 • Effektreserv
  Mellan november och mars bevakas och fylls Sveriges energireserver på. Reserverna används när det blir extremt kalla perioder för att säkerställa att alla som behöver el får det. Avgiften för effektreserv är obligatorisk.


Elnät

Elnätskostnaden finansierar upprätthållandet av själva elnätet samt ger en avkastning till elnätsbolagen för deras investeringar i elnätet. Elnätsfakturan betalas därför till det bolag som ansvarar för det lokala elnätet. Elnätskostnaden är uppdelad i tre delar:


 • Abonnemangsavgift
  Fast avgift för ditt elabonnemang, som främst beror på storleken på din huvudsäkring.

 • Överföringsavgift
  En rörlig avgift som  beror hur mycket el som överförs via elnätet. Alltså din faktiska förbrukning.

 • Energiskatt och moms.
  Sedan ett par år tillbaka betalas energiskatt och moms tillsammans med elnätsavgiften.För att sänka din totala elkostnad kan du välja ett elhandelsavtal som funkar bäst för dina förutsättningar. Läs vår stora guide om vilket elavtal som passar dig bäst.

Senast uppdaterad: 25 maj 2020