Tillbaka till flödet

Därför är solceller en bra investering

Är du en av dem som funderat ett tag på solceller men kanske inte kommit vidare med tankarna för att det känns för dyrt, komplicerat eller tvivlar på att det kommer att funka så bra eftersom att vi trots allt bor i Sverige där solen inte visar sig så ofta? Då är du inte ensam. Dock är det fler och fler som faktiskt slår slag i saken och inser att det blir både billigare att bo och lättare att sälja fastigheten till ett bättre pris än grannen utan solceller. Nedan listar vi lite fördelar med solceller, vanligaste myterna och hur du förbereder en installation.


En omfattande energiomställning har påbörjats på senare år både i Sverige och i många andra länder. Traditionellt sett har relationen mellan energibolag och konsumenter varit enkelriktad där energibolagen producerar, säljer och levererar elen på ett centraliserat och storskaligt sätt. I takt med teknikutvecklingen och ett ökat intresse från hushåll att producera, och till och med sälja egen el via solceller börjar dock denna relation förändras. Detta, tillsammans med en ökad andel elbilar, skapar nya utmaningar för energibranschen och ändrade roller för energiaktörerna som måste möta de nya behoven från hushållen. Att intresset för solceller har ökat bland svenska hushåll kan tillskrivas de kraftigt minskade priserna för solcellspaneler, då priserna sendan 80-talet minskat ca 10 % per år. Detta mycket tack vara den ökade satsningen på solceller som gjorts av Kina. Bara de senaste fem åren har priset för en solcellsanläggning minskat med ca 75 %. Sedan 2009 finns det dessutom ett statligt stöd, det s.k. solcellsbidraget, som hushåll som ska installera solceller kan söka.


Fördelarna med att installera solceller

Fördelarna med att installera solceller för ett privat hushåll är många, det minskar behovet av köpt elenergi, minskar hushållets miljöpåverkan samt höjer bostadsvärdet. Detta har alltså förutom priset lett till att intresset för solceller ökar bland svenska hushåll.


Myter om solceller

Trots växande intresse finns det fortfarande en del seglivade myter som lever kvar från tiden då solceller fortfarande var relativt nya på marknaden. Se nedan och fundera på om du känner igen dig i dessa.


"Det är för dyrt"

Priserna för solpaneler har sjunkit kraftigt och ligger idag på runt 12.000 kr till 20.000 kr per installerad kW, inklusive växelriktare. En solcellsanläggning på en genomsnittlig villa kan landa på runt 100.000 kr inklusive installation. Man brukar räkna med en livslängd på solpanelerna på runt 30 år och en livslängd på 12-15 år vilket gör det till en lönsam affär i de flesta fall.


"Det är för komplicerat"

Dagens solpaneler kräver minimalt underhåll tack vare att de inte innehåller några rörliga delar och tar ungefär en dag för en solcellsinstallatör att montera. Det är idag även enklare än någonsin att sälja tillbaka överskottselen då flera elhandelsbolag har börjat erbjuda sådana avtal.


"Vi får inte tillräckligt med sol i Sverige"

Vi har faktiskt lika mycket sol som i Norra Tyskland där solcellsinstallationer länge har varit populärt. Snön är inte heller något problem då den största delen av produktionen sker under vår, sommar och höst. Dessutom fungerar solpanelerna effektivare i vårt relativt kalla klimat då detta fungerar som kylning och ger solpanelerna en bättre verkningsgrad. Ett system med en effekt på 5 kW kan under optimala förhållanden producera upp till 5500 kWh per år.


"Jag måste ha ett hus i perfekt läge"

Även om det optimala är att ha ett tak i sydläge så funkar sydvästligt och sydostligt riktning också väldigt bra. Detta viktiga är att det inte ska finnas höga träd eller liknande som blockerar solljuset under stora delar av dagen.


Så förbereder du dig för installation

Vad ska man då tänka på om man är intresserad av att installera solceller? Nedan följer tre enkla steg för att komma igång.

  1. Bygglov
    Kontrollera om din kommun kräver bygglov för att installera solceller på din fastighet. Detta kan skilja sig från kommun till kommun.

  2. Ta kontakt med lokal installatör
    Ta in offerter från flera solcellsinstallatörer för att kunna jämföra. Det kan även vara smart att låta en oberoende aktör kolla igenom förslagen, t.ex. din kommuns energirådgivare.

  3. Ansök om solcellsbidrag eller ROT-avdrag
    Vid installation av solceller har du rätt att antingen ansöka om ett solcellsbidrag på maximalt 30% av kostnaderna eller att göra ett ROT-avdrag för arbetskostnaden. Solcellsbidrag ansöker du om via din lokala länsstyrelse och gäller så länge pengarna räcker.

Senast uppdaterad: 8 mars 2018