Tillbaka till flödet
3 december 2019

Varför påverkar energi miljön?

Det kan upplevas oändligt och svårt att ta reda på hur energi fungerar och hur energin påverkar miljön. Kanske har man inte tiden att sätta sig in i all fakta även om det såklart är något som man önskar. Det är något som vi människor använder hela tiden. 


Så vad är svaret på frågan? Sanningen är att det inte finns ett enkelt svar men vi ska försöka förklara det. 

Det finns tre primära energislag som producerar energi: fossila bränslen, kärnkraftverk och förnybara energislag. Alla energislag påverkar miljön på olika sätt. När man producerar, omvandlar, distribuerar och använder energin


  • Det energislag som påverkar miljön mest är fossila bränslen som förbränner kol, olja, torv och naturgas. För att utvinna energi ur fossila bränslen bildas koldioxid, svaveldioxid och kvävedioxid som påverkar klimatet negativt. 30% av Sveriges energikonsumtion kommer från fossila bränslen. 
  • Kärnkraftens miljöpåverkan handlar primärt om strålningsrisker när uran utvinns ur marken och vad som händer när använt kärnbränsle ska förvaras i berggrunden. 
  • Förnybara energislag som är vattenkraft, vindkraft, solenergi och biobränsle påverkar också miljön. Bland annat genom att försämra livet för olika djur och växter.


När industrier, byggnader och transporter sedan använder energin så sker det utsläpp som även påverkar klimatet på olika sätt. Eftersom fossila bränslen är den energiproduktion som påverkar miljön mest så önskar vi såklart att den användningen minskar. 


Så varför gör den inte det då? I många länder så som Kina, Storbritannien och Tyskland har exempelvis kolindustrin varit betydande för landet utveckling, och det är därför svårt att avveckla hela industrin. I Sverige produceras knappt fossila bränslen. Men vid tillfällen då efterfrågan av el är stor, till exempel på julafton, kan det vara så att den svenska energin inte räcker till. Då behöver Sverige importera energi från exempelvis Tyskland eller Polen, vilket då kan vara fossila bränslen.


Källa: Naturvårdsverket

Tidigare press meddelanden

Följ oss