Tillbaka till flödet
26 februari 2020

Tusentals tävlar om vem som har lägst elanvändning för att motverka global uppvärmning

Pressmeddelande 2020-02-26


Genom att minska energianvändningen sparade Greenelys användare 350 ton koldioxid vilket motsvarar 58,5 ton plast förra året. För att fortsätta minska utsläppen har Greenely släppt en ny produktfunktion. Syftet med funktionen är att Greenelys användare ska tävla med sina vänner för att minska energianvändningen. Detta gör det möjligt för användarna att se vem som leder, alltså vem som använder minst energi och öppnar upp för diskussion och utbyte av idéer.


“Greenely kommer att fortsätta hitta nya lösningar för att bidra till att minska koldioxidutsläppen samt utgifterna för våra användare” säger Tanmoy Bari, VD på Greenely


Greenely är en gratisapp som gör det möjligt att följa energibeteendet baserat på eldata från elmätaren som finns i alla hem. Målsättningen är att hjälpa människor att kontrollera och minska sin elförbrukning samt utgifter som är kopplade till detta. Greenely erbjuder även ett grönt elavtal utan påslag som ett komplement till appen. Greenely fortsätter att växa och har nu 120 000 användare. Bolaget kommer år 2020 expandera till nya marknader.

Tidigare press meddelanden

Följ oss