Tillbaka till flödet
3 april 2018

Greenely växer så det knakar!

Den ovanligt kalla vintern i år har medfört ökade elkostnader för svenska hushåll med ett elpris som beräknas landa på ca 50% högre än året innan. Detta har resulterat i ett ökat intresse för energieffektivisering och syns inte minst i den stora tillförseln av nya användare som tillkommit till innovationsbolaget Greenely under mars månad. Bolaget uppnådde över 1400 nya användare och slog därmed sitt tidigare rekord.


Företaget Greenely, som hjälper privata hushåll energieffektivisera, har sedan hösten 2017 upplevt en fortsatt stadig ökning av hushåll som söker sig till dess tjänst för att få en förståelse för sin bostads elanvändning. Intresset bland hushåll för elanvändning i hemmet ökar, av förklarliga skäl, under kalla vintrar och perioder med höga elpriser. Många söker sig till sina energibolag eller alternativa tjänster för att försöka förstå varför elfakturan blev så hög och vad man kan göra för att få en bättre överblick. Utmaningen som många stöter på är dock att de i de flesta fall endast kan få tag på månadsdata från sina energibolag vilket inte ger dem en inblick i sina energibeteenden. Det enda alternativet för att få mer högupplöst data har tidigare varit att köpa dyrbar hårdvara som behöver installeras på elmätaren eller elledningarna i hemmet, i många fall med hjälp av en elektriker.


Greenely erbjuder ett alternativ till detta med hjälp av sin helt mjukvarubaserade lösning. Greenely appen finns tillgänglig att ladda ner gratis på iPhone eller Android mobiler för samtliga svenska hushåll. I appen kan man enkelt koppla upp sig för att kunna följa sin eldata på timnivå, få jämförelse med liknande hushåll, lära sig mer om energi och åtgärder för att minska sin elanvändning, analysera sitt hems lämplighet för installation av solceller, samt mycket mer. I en komplicerad värld är det enkelhet och snabbhet som lockar.

Tidigare press meddelanden

Följ oss