Tillbaka till flödet
24 april 2018

Nu är vi över 10 000 användare!

Vi är oerhört glada och tacksamma över den fortsatta tilltron från svenska hushåll för vår tjänst och över att vi har så engagerade användare. Det är extra glädjande att varannan användare dessutom rekommenderar Greenely till någon de känner för att hjälpa dem minska sina elkostnader. 

Energi, som tidigare varit en lågintresseprodukt, börjar bli alltmer intressant för många hushåll i samband med ett utbredningen av solpaneler och elfordon.


Vår vision är att öka svenska hushålls insikter i deras elanvändning och därmed minska onödig användning av el. Som ett led i detta har vi satt ett ambitiöst mål om att nå 40.000 hushåll i vår tjänst till slutet av 2018 vilket vi, med våra fantastiska användares hjälp, är på god väg att uppnå. Genom att hjälpa dessa hushåll minska sin elanvändning med bara 10% så skulle det innebära en energibesparing på mer än 48 GWh, tillräckligt för att försörja ett villaområde med 2500 hus i ett helt år!

Tidigare press meddelanden

Följ oss