Tillbaka till flödet
20 april 2020

Greenelys historia – Om oss

Vår utgångspunkt när vi startade var “Varför är det så komplicerat att få en överblick över min elanvändning idag?”. Problemet som vi såg var att elkonsumenter inte fick någon information om sin elanvändning annat än en pappersfaktura en gång i månaden där det enda som gick att tyda var hur mycket man förväntades att betala. 


Upplevelsen för de flesta var att man inte hade tilltro till sitt elbolag, man betalade höga elräkningar utan att riktigt förstå vad det gick till och elbolagen hade inget incitament att hjälpa sina kunder minska elanvändningen då de tjänade pengar på varje kWh. Hur skulle du som kund kunna förstå om du använder en rimlig mängd el, vad som påverkar din elanvändning och vad du kan göra för att bli mer energismart?


I en källarlokal på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm började vi knåpa på en lösning som kunde hjälpa dig som elkonsument att besvara alla dessa frågor, med en lösning som byggde vidare på de redan befintliga elmätarna i hemmen och därför inte krävde att du köpte någon ytterligare hårdvara. Vi har sedan dess erbjudit den lösningen kostnadsfritt till samtliga hushåll i Sverige - bara om vi alla jobbar tillsammans kan vi uppnå ett bättre samhälle. Sedan start har vi därför kunna hjälpa hundratusentals hushåll i Sverige att få insikter i sin elanvändning och att lära sig konkreta saker de kan göra för att minska den.


Under tiden såg vi att problemet med vanliga elbolag var att de tjänar mer om du använder mer el. Vi ville inte vara ett vanligt elbolag. Vi valde därför att lansera ett nytt elavtal där vi säljer vidare 100% grön el till dig som kund till självkostnadspris och utan bindningstid. Vårt mål är att hjälpa dig minska dina elkostnader, det enda vi tar ut för att kunna driva och utveckla tjänsten är en låg månadsavgift.


Vår vision är att hjälpa dig som hushåll att få fullständig kontroll över ditt hems och elbils elanvänding, helt utan hårdvara, för att bygga upp det smarta och självförsörjande energisamhället. Allt detta för att uppnå en mer hållbar värld.

Tidigare press meddelanden

Följ oss